Pricing

Check our Pricing

Designing & Printing & Installation

Product Labels (Paper Stickers)

Tsh30000 / 100pcs

Business Cards

Tsh30000 / 100pcs

Banners

Tsh25000 / 1 sqm

Vinyl stickers

Tsh25000 / 1 sqm

Clear stickers

Tsh30000 / 1 sqm

Contravision

Tsh35000 / 1 sqm

Backlit

Tsh30000 / 1 sqm

Roll up Banner

Tsh200000 / Narrow base

Roll up Banner

Tsh300000 / Broad base

Light box billboard

Tsh400000 / 1 sqm

3D billboard / signage

Tsh650000 / 1 sqm

Product packaging box

Tsh1500 / 1 box

Suit bags

Tsh12000 / 1

Table display stand

Tsh40000 / 1

Mug

Tsh12000 / 1pc

Magic mug

Tsh18000 / 1pc

Juice cups

Tsh45000 / 100 cups

PVC ID cards

Tsh10000 / 5 cards

Clothing Tags

Tsh50000 / 100 tags

LOGO

Tsh100000 / 2 samples

Gift box

Tsh20000 / 5boxes

Brochure

Tsh100000 / A4 100pcs

Brochure

Tsh200000 / A3 100pcs

Posters

Tsh30000 / A6 100pcs

Posters

Tsh40000 / A5 100pcs

Posters

Tsh65000 / A4 100pcs

Paper bags

Tsh70000 / A5 100 bags

Paper bags

Tsh100000 / A4 100 bags

Paper bags

Tsh150000 / A3 100 bags

Paper bags

Tsh200000 / A2 100 bags

T-Shirts

Tsh5000 / Screen printing (T-shirt from customer) 1 T-shirt

T-Shirts

Tsh15000 / Screen printing (T-shirt from us) 1 T-shirt

T-Shirts

Tsh4000 / Heat Press 5 T-shirts

Non woven bags

Tsh35000 / A5 100 bags

Non woven bags

Tsh55000 / A4 100 bags

Non woven bags

Tsh80000 / A3 100 bags

Non woven bags

Tsh120000 / A2 100 bags

Embroidery

T-Shirts

Tsh6000 / Embrodery (T-shirt from customer) 1 T-shirt

T-Shirts

Tsh22000 / Embrodery (T-shirt from us) 1 T-shirt

Caps

Tsh20000 / 1 cap

BRELA registration

Business name Registration

Tsh100000 / 1

Company registration

Tsh750000 / 1